Menu

Vejledning for tilmeldelse betalingsservice

Quick Guide: Tilmelding til Betaling Service

- Vælg 'Tilmeld betalingsservice' (ligger under menupunktet Klubben -> Velkommen -> Velkommen i klubben -> Betalingsservice), herved åbnes nyt vindue med tilmeldelses formular

   Cpr. nr.: Cpr. nr. på ejeren af det betalingskort der bruges

   Reg. nr.: På det betalingskort der bruges

   Kontonr.: På det betalingskort der bruges

   Kundenr.: Her tastes spillerens medlemsnummer (4 cifre)

   PBS-nr.: Er udfyldt

   Deb. grp. nr.: her tastes: 00001

Tryk på SEND

Fremsendte opkrævninger/girokort bedes betalt, indtil betalingsaftalen fremgår af PBS oversigten.