Menu

Om Murstenslauget

Murstenslaugets væg i Ølstykke FC's klubhus

Om Murstenslauget

Murstenslauget er stiftet i 2014 som en støtteforening til Ølstykke Fodbold Club af 1918.

Foreningens formål er via egne midler, at yde økonomisk støtte til ØFC’s Cafeteria og kioskudsalget ved hovedindgangen til Ølstykke Stadion. Støtten ydes efter ansøgning til vedligeholdelse, nyanskaffelser med det formål at skabe gode rammer og klubliv for ØFC’s medlemmer.

Foreningen skaffer sine økonomiske midler ved afholdelse forskellige sociale aktiviteter i løbet af året.

Se Murstenslaugets aktiviteter og udflugter i 2018 og tilmeld dig - klik her.

Medlemskab i Murstenslauget koster kr. 300,00 om året. Som medlem får man en ”mursten” i murstensvæggen i ØFC’s Cafeteria.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden eller et bestyrelsesmedlem. Første års medlemskab koster kr. 500,00, som er gebyr på kr. 200,00, der dækker messingmursten med navn, som ophænges i murstensvæggen i ØFC’s Cafeteria, og årligt medlemskab på kr. 300,00. De følgende år er kontingentet 300,00 kr./år.


Bestyrelsen består af:

Jørgen Hansen, formand, tlf.  5190 9942, mail: jorgen.hansen@cdnet.dk

Steen Elhede, kasserer, tlf.  3084 1040, mail: steene@roskilde.dk

Svend Åge Sørensen

Toni Jørgensen

Palle Larsen

Frank Gudmand Olsen