Menu

1943

 25 års jubilæum

Foreningens 25-års jubilæum i 1943 er tilsyneladende ikke festligholdt i større stil, formentlig på grund af tyskernes besætteIse.

Der blev dog afholdt en jubilæumsfrokost for bestyrelsen, hvortil man også havde inviteret tidligere formænd og bestyrelsesmedlemmer.

Der blev taget fiere billeder på dagen:

Foreningens formænd gennem 25 år.
Fra venstre mod højre
Oluf Poulsen
Hans Nielsen
Hans Rasmussen
Ejner Nielsen


Overlevende bestyrelsesmedlemmer fra den første bestyrelse
Oluf Poulsen, Roskilde
Ejner Nielsen, København


Bestyrelsen for ØIF, ved 25 års jubilæet i 1943.
fra venstre mod højre:
Niels Hansen, Kartoffelhandler
Fru Karen Andersen
Villy Andersen, Mejerist
Hans Rasmussen, Direktør, Formand
Hans HAnsen, Malermester, Næstformand
Mygind Larsen, Landbetjent, Kasserer
Kurt Schmidt, Malermester


I juli 1943 forberedtes en stor koncert med Aksel Schiøtz.

Koncerten blev dog aflyst af tyskerne få dage før, men blev afholdt uofficielt i landbetjent Mygind Larsens have på Mosevej.

Den store kunstners honorar var 4 store rugbrød, velvilligt skænket af bageren Vilhelm Hansen, som var meget aktiv i foreningen.

Luk