Menu

1964-1967

1964-1967

På generalforsamlingen i november 1964 afgik formanden, Svend Andersen. Ny formand blev Knud Smith.

I 1965 vedtog bestyrelsen, at bestyrelsesmedlemmer, som var aktive inden for en sportsgren, skulle være kontingentfrie.

I januar 1965 omkom et af foreningens medlemmer, Harry Jensen, ved en trafikulykke.
Hans forældre oprettede en mindepokal, som i efteråret 1965 blev uddelt tiI Aage Oddershede fra fodboldafdelingen.

På generalforsamlingen i oktober 1965 omtales for første gang lys på fodboldbanen

I november 1965 enedes bestyrelsen om at bevilge penge til udarbejdelse af en scrapbog for ØIF. 

Den 12.01.1966 blev det bestemt, at medlemskortet fremover skulle være inkluderet i kontingentet.

I februar 1966 afholdtes igen møde med alle kommunens foreninger om bygning af nyt forsamlingshus.
Der tales dog også meget om en sportshal, måske har man allerede da tanker om at bygge ved Græstedgárd.

I marts 1966 blev ØIF's formand indvalgt i kommunens haludvalg.

I juni 1966 begyndte gårdejer Viggo Poulsen. Ørnebjerg at udstykke grunde bag ved idrætspladsen på Ørnebjerg.

Ved generalforsamlingen 27.10.1966 balancerede regnskabet med 39.964,74 kr. Kasse- og sparekassebeholdningen androg 3.980,78 kr.
I anledning af FASG og I's 100 árs jubilæum ydede ØIF 10 øre pr medlem (40 kr) til hjæ1p til en ny fane.

I januar 1967 bevilgede Ølstykke kommune penge til et lysanlæg på idrætspladsen.

Allerede i februar 1967 begyndte bestyrelsen at overveje arrangementerne til jubilæet i 1968.

På et bestyre1sesmøde i juni 1967 oplystes det, at man havde engageret Otto Leisner til at lave krobal til sommerfesten. Pris: 1600 kr.
Sommerfesten gav et overskud på 6.076,61 kr.

På generalforsamlingen den 27. oktober 1967 omtalte formanden det nye lysanlæg, som virkede perfekt.
Endvidere omtalte han det forestående 50 års jubilæum, de store problemer med et sted at holde fester samt problemerne med at skaffe ledere til ungdomsarbejdet. Oprettelse af et medlemsblad blev diskuteret, men formanden oplyste, at det strandede på medlemmer til at udføre arbejdet.
Luk