Menu

1972


Den 22. februar 1972 diskuterede bestyrelsen den forestående indvielse af den nye hal, og man enedes om at forære hallen en vægrya.

Hallen blev indviet over 2 dage, den 26. og 27. februar 1972. Kommunen kaldte det “Hal-halløj”.

Lørdag den 26. februar 1972 var den officielle indvielsesdag med reception, rundvisning og frokost.

Det var en glad og lykkelig borgmester, som bød velkommen til indvielsen af en brugsrigtig og billig idrætshal. 

Han udtrykte stor taknemmelighed for de mange gode kræfter, som havde været forenet i løsningen af denne store opgave.

Helmer Filtenborg oplyste, at det samlede byggeri er på 1750 m2, hvoraf selve hallen udgør 1415 m2.

Hallens pris var beregnet til 2.830.000 kr, og han forventede ikke, at budgettet blev overskredet.

På kulturelt udvalgs vegne modtog Svend Esbech ldrætshallens nye lokaler.

Han rettede en særlig tak til idrætsudvalget for den energi og arbejdslyst, der var lagt for dagen.

Svend Esbech sluttede:” Det er hele byens hal, og hele byen glæder sig med os over den. Vi skal feste i dag for det samarbejde, som har givet et så godt resultat”.

Idrætsudvalgets formand, Bjarne Andersen, udtrykte en varm tak til byråd, embedsmænd, ledere, DIF og alle, som havde medvirket ved byggeriet.

Den nye hals inspektør, Birger Jacobsen, var glad for den tillid, man havde vist ham ved at overdrage ledelsen af hallen og det store idrætsanlæg, der var under opbygning, til ham og hans frue.

ØIF’s formand, Poul Schubeler, karakteriserede hallen som beskeden af ydre, men med et rummeligt indre.

Frede Dansholm fra Ølstykke tennisklub udtalte, at hallen var intet mindre end fantastisk med sine 3 tennisbaner. Kun en by, udover Ølstykke, har en sådan kombineret hal, men den har til gengæld kostet 10 millioner kroner.

Derudover blev der holdt taler af Svend Knudsen fra Dansk Håndboldforbund, Åge Jakobsen, Dansk Protekta, John F Hansen, ØBK, Viggo Harder, DIF, 0 Hansen, SKS Ølstykke, Flemming Hansen og Ove Hemmingsen, FASG og I, John Bertelsen, Dansk Lawn Tennis Forbund, Helge Hansen, Ballerup og til sidst Ejner Thulstrup, Sjællands Bordtennisunion.

Hallen modtog en del gaver på dagen, bl. a. et fjernsyn, en flagstang, en jernskulptur udført af smedemester Leif Jørgensen, Ølstykke, en vægrya og en sølvpokal til uddeling i fodboldafdelingen.

Om aftenen var der borgerfest med deltagelse af ca. 800 af byens indbyggere. Borgmesteren bød velkommen, men ellers var aftenen ret uhøjtidelig.

Festen sluttede kl. 2, men der var natklub i cafeteriet til kl. 5 om morgenen.

Om søndagen den 27. februar var det sportslige i højsædet med forskellige opvisninger i hallen.

Den 14. matrs 1972 afholdtes det første bestyrelsesmøde i den nye hal.

Man diskuterede en ny formand i foreningen, idet Poul Schubeler ville fratræde i april måned. Han blev overtalt til at fortsætte til førstkommende generalforsamling, da den af bestyrelsen udpegede, Kaj Jensen, ikke kunne erstattes i badmintonafdelingen.

På samme bestyrelsesmøde fastslog formanden, at det var sidste gang, man afholdt en “god, gammeldags sommerfest”. Fremover skulle der satses på det sportslige.

I april måned 1972 deltog ØlF’s formand i et møde i idrætsudvalget. Her blev det fastsat, at grusbanen bliver repareret og skal stå færdig den 1. august 1972 med lysanlæg til en pris på 189.000 kr.

I maj 1972 fremlagde formanden et skitseforslag til ny struktur i bestyrelsens opbygning og ændringer i forretningsgangen. Det besluttedes at sende forslaget til samtlige udvaigsmedlemmer.

Forsøget med dame-/pigefodbold, som startede i efteråret 1971, faldt så heldigt ud, at ØIF i foråret 1972 tilmeldte et pigehold og et juniorhold til turneringen.

De mødte stærke hold, bl. a. Femina, og de fik ofte store klø, men de lærte meget af det. Der blev ikke på det tidspunkt oprettet en dameafdeling, de hørte under ungdomsafdelingen.

Pokalkamp mod Hellas den 3. august 1972:


ØIF i  pokalkamp mod Hellas 1972
Målmanden er Allan Kristensen, øvrige Ølstykkespillere fra venstre: Bruno Nielsen, Erik Sandvaad og Claus Hansen.


I september 1972 afholdtes olympiske lege i München og Jens Kjeldsen og Leif Hammer var kørt dertil i bil for at overvære nogle af konkurrencerne.
På vejen hjem blev de desværre involveret i et trafikuheld, hvorved Jens Kjeldsen omkom.

Jens bosatte sig i Ølstykke i 1962 og meldte sig straks ind i ØlF. Han var med til at starte det sekundahold, som spillede sammen i mange år, og undervejs var med til at skaffe foreningen 2 oprykninger. 

Med sin kloge og muntre væremåde var Jens et samlende midtpunkt, og han varetog hvervene som anfører og holdieder i flere år.

Senere blev Jens formand for fodboldafdelingen og medlem af ØIF's bestyrelse, og han udførte på disse poster et meget stort arbejde til gavn for foreningen.


ØIF's førstehold 1972
Øverst fra venstre: Træner Folmer 'Futter' Hansen, Ove Christensen, Leif Hammer, Søren Jøns, Hans Otto Rasmussen, Finn Nielsen, Sten Tanzer, Mogens Pedersen og Carl Jørgen Nielsen.
Nederst fra venstre: Claus Hansen, Bjarne Kragh, Per Lundby Rasmussen, Kjeld Jensen og Claus Brohammer.ØIF's andethold 1972
Øverst fra venstre: Ole Thomas Jørgensen, Bruno Eriksen, Allan Brinch, Jens Grønnemose Jørgen Peter Hansen, Flemming B Nielsen (holdieder).
I midten: Frank Segerwind
Nederst fra venstre: Steen Tanzer, Gunnar Frederiksen, Claus Brohammer, John Jørgensen og Napoleon da Silva.


Generalforsamling blev afholdt den 25. oktober 1972 på Ølstykke bibliotek. Formanden for fodboldungdom, Erik Petersen, oplyste, at man nu havde 17 hold i afdelingen, hvoraf ynglinge, drenge 1 og lilleput 2 var blevet kredsvindere under SBU.

Formanden for fodboldsenior, Erhard Filtenborg, fortalte om flotte resultater:

Indendørs: 1. holdet var blevet nr. 2 ved amtsmesterskaberne og nr. 4 ved Iandsmesterskaberne.
Old boys var blevet nr. 1 ved amtsmesterskaberne og nr. 2 ved sjællandsmesterskaberne.

Udendørs: 1. holdet i sere 2 = nr. 1
2. holdet i serie 4 = nr. 1
3. holdet i serie 4 = nr. 1

3 oprykninger for de 3 bedste hold i samme sæson — en stor triumf for fodboldafdelingen.

En fælles statistik for de 3 hold viste, at af 66 turneringskampe blev de 51 vundet, 11 endte uafgjort og blot 4 blev tabt. Dette gav 113 point ud af 132 mulige, og den samlede målscore var 240-95.

Det kan tilføjes, at 2. holdet gik gennem turneringen helt uden nederlag.

Hold 4 og 5 sluttede midt i deres respektive rækker.
Old boys holdene opnåede også midterplaceringer.

Deltagelsen i landspokalturneringen blev også en stor succes.

Efter de 5 indledende runder under SBU, oplevede ØIF 2 gange at være med i lodtrækningen under DBU, og kampene mod Bl908 og Holbæk gjorde klubben landskendt.

Efter pokalkampen mod Bl908 samledes spillere, ledere og deres familier i De små haver i Pile alle’ for at fejre sejren.

Luk