Menu

1960-1963

1960-1963

Efter SBU's omstrukturering af rækkeme var ØlF's bedste seniorhold i begyndelsen af 60'eme placeret i serie 4, men i 1966 lykkedes det at avancere til serie 3.

I april 1961 havde foreningen betalt gælden ud på klubhuset.

I foråret 1961 besluttede man, at fremtidige bestyrelsesmøder skulle afholdes på konditoriet i Ølstykke.

Ved sommerfesten i august 1961 var der blandt andet opvisning af bokseren Christian Christensen fra Frederikssund.

I august 1961 afholdtes et møde mellem samtlige foreningsformænd i byen, hvor der bIev nedsat et udvalg, som skulle undersøge mulighederne for at bygge forsamlingshus eller kro

I september 1961 startede foreningen et medlemsblad op, som skulle hvile i sig selv ved hjælp af en annonce.
Trykning af 100 blade ville koste 10 kr.

På generalforsamlingen i april 1962 vedtoges det, at generalforsamlinger skulle afholdes i oktober med første generalforsamling i oktober 1962.
Samtidig blev regnskabsåret flyttet.

Ved generalforsamlingen den 31.10.1962 blev Harald Nielsen igen valgt som revisor, Frode Sylvest afgik som formand, ny formand blev Svend Andersen.

Nytårsfesten først i januar 1963 blev en stor succes og gav overskud, det var første gang i mange år. 

På en ekstraordinær generalforsamling i februar 1964 blev det vedtaget at udbedre fodbold- og håndboldbanerne.
Udgiften til dette, 8000 kr, skulle dækkes af et bevilget tilskud på 3000 kr fra kommunen samt et lån i Sparekassen på 5000 kr.
Lørdag den 16. maj 1964 fyldte karetmager Hans Petersen 75 år og han blev i den anledning udnævnt til æresmedIem som en påskønnelse af det store arbejde, han gennem årene havde gjort for foreningen.
Han var med i bestyrelsen i henved 20 år, enten som formand eller kasserer.
I mange år derefter var han en flittig gæst ved generalforsamlinger og sportslige arrangementer.
Han var i øvrigt onkel til Bent Christensen, som spillede mange kampe på førsteholdet, var medlem af bestyrelsen i nogle år og bestred en tid jobbet som forretningsfører i ØFC.


Karetmager Hans Petersen
Luk