Menu

1954-1955

1954

På et bestyreIsesmøde den 13.08.1954 vedtog man, efter redegørelse fra Harald Nielsen, at optage et lån i Andelsbanken på 8.000 kr til dækning af udgifter ved klubhusbyggenet.
Kautionister var bestyrelsen, gårdejer Karl Hansen og gårdejer Viggo Poulsen.

På indvielsesdagen den 22.august 1954 var der som sædvanIig stor tilslutning fra byens borgere, og dagen endte med et overskud på 2.000 kr.

01.04.1955 vedtog bestyrelsen, at Erik Pedersen med familie har gratis adgang til foreningens arrangementer mod at foreningen har adgang til gratis vand fra Erik Pedersens markvandingsanlæg.
Man vedtog også, at ingeniør Jørgen Pedersen har gratis adgang til fester og samt-lige kampe.

Ved generalforsamlingen den 17.05.55 omtalte formanden vinterens præmiewhist, som havde været en god forretning. Formanden omtalte ogsâ A-holdet i fodbold, som havde spillet 26 kampe uden ne-derlag. Regnskabet udviste en kassebeholdning pa 17.07 kr.
Formand Otto Rasmussen og kasserer Harald Nielsen blev genvalgt.


Ølstykkes Første hold 1954
Luk