Menu

1967-1968

1967-1968

På et bestyrelsesmøde den 6. december 1967 vedtoges det at afholde jubilæumsfest den 18.05.1968 på Slangerup gæstgivergård.
Musik: Da Capo kvartetten
Underholdning: Louis Miehe Renard og Ølstykke sangforening.


På samme møde bevilgede bestyrelsen penge til fliser foran klubhuset samt til askebægre og rengønngskoste til fodboldstøvler.

Nytårsfesten i januar 1968 blev den helt store succes, selv om der kun blev holdt tale af præsten.


Fra en de mange nytårsfester. På billedet ses formand Knud Smith, pastor Bøgh samt deres hustuer


I januar 1968 ansøgte man SBU om at få en eller flere hjemmekampe i fodbold den 18. maj, da foreningens fane sà ville blive båret ind.

Den 17.02.1968 afholdtes møde mellem sognerådet og repræsentanter fra ØIF om ornrådet ved stadion. Her blev foreningen tilbudt baner ved ToftehøjskoIen samt benyttelse af skolens gymnastiksal.


Lilleputholdet 1968
Bagest fra venstre: Jesper Markvardt, Kim Rohde, Ole “Pele” Petersen, Jan Christensen og Steen Sørensen.
Forrest: Ivan Hansen, Carsten Larsen, Frank Elex, Kim Jørgensen, Michael Braunschweig og Hans Jørgen Hansen.


De første måneder af 1968, blev mest brugt til forberedelserne til jubilæumsarrangementet på Slangerup gæstgivergård, og man vedtog at invitere foreningens 3 ældste medlemmer samt  æresmedlemmet Hans Petersen.

Bestyrelsen skulle deltage gratis i festen.

Det vedtoges at afholde sportsuge fra 17. til 23. juni

I festmiddagen deltog 118 personer, hvoraf de 11 var særligt indbudte.

Prisen pr. person androg 75 kr.

Luk