Menu

1988


I januar 1988 blev den professionelle afdeling i ØFC udvidet med 2 medlemmer, Ole Garder og Finn Hagemann.

Kontingentet for 1988 blev fastsat til:

Ungdom og damer/piger 400 kr.
Seniorer og old boys 700 kr.
Passive 150 kr.

Drenge 1 vandt indendørs landsmesterskabet under DDSG&I i starten af 1988.

På et bestyrelsesmøde den 7. april 1988 oplyste formanden, at der var politisk flertal for overdækning af tilskuerpladserne på opvisningsbanen.

70 års fødselsdag.


Den 18. maj 1988 fyldte klubben 70 år. 

Det blev fejret med en stor reception på Græstedgaard, hvor 400 gratulanter fra nær og fjern mødte frem, og de hyggede sig med fodboldsnak, fadøl og sandwich’es.

Gavebordet bugnede af fodbolde, checks, flasker og blomster, og særligt gaverne fra Ølstykke Fodbolds Venner og klubbens sponsorer vakte opsigt.

ØFV kom med 15.000 kr. i kontanter sat ind i en skifteramme, så pengesedlerne dannede tallet 70. Beløbet var øremærket til udarbejdelse af et skitseprojekt for et nyt klubhus.

På sponsorernes vegne overrakte Arne Holte 10.000 kr., der skulle gå til indkøb af bolde og andet materiel.

Ølstykke kommunes gave var 2 fodbolde.

Der blev holdt mange taler ved receptionen, bl. a. af borgmester Hans Erik Nielsen, og ØFC benyttede lejligheden til at udnævne sine 3 første ”rigtige” æresmedlemmer efter opløsningen af ØIF.

Valget faldt på tidligere borgmester Helmer Filtenborg, Frode Sylvest og Harald Nielsen.

Helmer Filtenborg arbejdede i en menneskealder aktivt for idrætten i Ølstykke og havde altid et vågent øje for fodbolden. Han spillede ikke selv, men var i mange år en trofast tilskuer til ØFC’s kampe. 

Både Harald Nielsen og Frode Sylvest havde i mange år virket på lederplan for fodbolden, og deres indsats har haft stor betydning for klubbens udvikling.

2 af de 3 nye æresmedlemmer, Helmer Filtenborg og Harald Nielsen. Frode Sylvest var på rejse til England på dagen.

ØFC’s 1. hold 1988.


Bagest fra venstre: Allan Kristensen, Jean Petersen, Jan Hansen, Steen Bybjerg, Michael Gøttsche, Peter Nielsen, Lars Rasmussen.
I midten: Jan Pettersson, Johnny Spangenberg, Per Poulsen, Henrik Lassen, Henrik Steen Hansen, Jørgen Hvidemose.
Forrest: John Andersen, Dan Erik Petersen, Ole Andersen, Tommy Larsen, Jan Christensen, Michael Hero Jacobsen.

Lilleputhold til Vildbjerg cup i 1988.


I oktober 1988 barslede sponsor-teamet med et ”Forslag til sponsorsamarbejde samt indførsel af kotraktfodbold og Ølstykke Fodbold A/S”.

Forslaget var udarbejdet af Ole Garder i samarbejde med Bjarne Bach Sørensen og Ole Nøhr.

Forslaget omtalte meget indgående sponsorsamarbejdet og fremkom med forslag til oprettelse af et aktieselskab med en foreløbig aktiekapital på 500.000 kr.

Det var tanken snarest at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde videre med ovenstående.

I 1988 blev 3. holdet sjællandsmestre i deres række.   

ØFC’s pigejuniorer blev i 1988 pokalvindere under SBU.

Afslutningsfest 1988.

Lørdag den 19. november 1988 afholdtes ØFC’s årlige afslutningsfest i Hampelandsskolens kantine.

HJ-kød på butikstorvet stod for den kulinariske side, og La Strada- holdet havde lagt nogle perfekte rammer for festen.

Toastmasterjobbet var overdraget til den altid veloplagte Claus Nielsen, dengang direktør i Brønshøj boldklub.

Efter taler af ØFC’s formand Per Viingaard og Ølstykkes borgmester Hans Erik Nielsen var der den traditionelle overrækkelse af pokaler og erkendtligheder til spillere og ledere:

Årets topscorer: Tommy Larsen
Særlig god klubindstilling: Dan Erik Petersen
Jens Kjeldsens mindepokal: John Andersen
Årets spiller: Per Poulsen
Årets humørspreder: Tommy Larsen
Årets holdleder: Dan Andersen
Harrys mindepokal: Lise-Lotte Andersen
ØFV’s pokal: Lars Jacobsen

Derudover var der erkendtligheder til 2. holdets træner Knud Olsen og holdleder Søren Andersen samt til Michael ”Hero” Jacobsen og Peter Nielsen.
Luk