Menu

1970

1970

Billeder fra Ørnebjerg ca. 1970


I januar 1970 besluttede bestyrelsen at afholde bankospil 2 gange om måneden for at skaffe flere penge i kassen.

Man havde jævnligt kontakt til byplanarkitekten om den nye hal.

Den nye fritidslov blev flere gange drøftet.

På et bestyrelsesmøde den 2. februar 1970 gav Frode Sylvest en orientering om den nye fritidslov, og han rådede bestyrelsen til hurtigst muligt at indsende ansøgning til kommunen.

Den 21. februar 1970 afholdtes møde med sognerådet om halbyggeriet:

Ingeniør Stampe Jørgensen gennemgik tegningerne over idrætsanlægget.

Der var 2 muligheder for byggeriet:

Enten et klubhus til 970.000 kr., som skulle placeres i forbindelse med 4 nye anlagte fodboidbaner, eller man kunne bruge pengene til at påbegynde bygningen af hallen, som var budgetteret til at koste 5,9 millioner kroner.

Begge muligheder havde varme fortalere, og det blev besluttet, at idrætsforeningen skulle have det afgørende ord.

Derfor afholdt man bestyrelsesmøde allerede den 25. februar, og man enedes om at indstille til sognerådet, at der skulle søges løsninger, der fremmede halbyggeriet mest muligt.

I marts 1970 begyndte bestyrelsen planlægningen af sommerfesten i august. Der skulle bl. a. være optræden af Kai Løvring, Ulla Pia og Two Danes.

Den 9. maj 1970 var der fødselsdagsfest i Jørlunde forsamlingshus.

Pris pr person 9,98 kr., som dækkede entre, musik og 1 øl.
Madkurv kunne medbringes.
Festen gav et underskud på 50 kr.

Ved 50-års jubilæet i 1968 fik ØIF overrakt en vandrepokal af Sparekassen i Frederikssund. Den blev hvert år uddelt for særlig fortjenstfuld indsats indenfor ØIF blandt andre til:


1970: Ole Hansen


1974: Sven Erik Hansen


1975: Erik Petersen

Til sommerfesten den 22. og 23. august 1970 havde man besvær med at skaffe spiritusbevilling, men det lykkedes efter samtaler med politimesteren i Frederikssund og anbefaling fra borgmester Filtenborg.

Desværre blev bevillingen frataget foreningen under sommerfesten lørdag aften, hvor politiet mødte op efter en kedelig episode med nogle unge mennesker, som efter pladsens lukning stødte sammen med andre unge.
Selvom det skete et stykke fra festpladsen, blev ØlF gjort ansvarlig, og det endte med en bøde til klubben.

Da man således var frataget bevillingen, kunne der ikke udskænkes øl og spiritus om søndagen, hvor der blev afholdt en stor auktion over 13 “kunstværker” malet af sognerådets medlemmer.

Sommerfesten gav et overskud på 9.783,25 kr.

På generalforsamlingen den 28. oktober 1970 var der livlig debat om bygningen af den nye hal.

Lederen for fodboldungdom, Mogens Gall, oplyste, at klubben havde 200 ungdomsspillere, og man havde sagt nej til mange.
De 8 tilmeldte turneringshold havde klaret sig over al forventning.

Seniorformand Jens Kjeldsen oplyste, at de 5 tilmeldte hold havde klaret sig fint, blandt andet havde old boys vundet 29 kampe ud af 30 spillede.

Regnskabet balancerede med 190.785,92 kr., men der var stadig stor kontingentrestance.

Luk