Menu

1955-1956

1955-1956

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Bent Christensen valgt som formand for spilleudvalget i fodbold, og han indtrådte samtidig i besty-relsen.

I juni 1955 modtog foreningen 4.000 kr fra Dansk Tipstjeneste som tilskud til det nye stadion og klubhus.

På et bestyrelsesmøide den 30.06.1955 vedtog man at trykke 2500 lodsedler a 1 kr til sommerfesten i august.
Præmierne skulle være:

1 knallert
1 siddeplads til landskampen Danmark-Sverige
1 siddeplads til landskampen Danmark-England


Den 20.07.1955 fortsatte programlægningen til sommerfesten den 14. august. Man vedtog at rette henvendetse til Osvald Helmuth og Poul Reichardt om at køre travløb på dagen. Ingen af de 2 skuespillere kunne dog komme.

Bestyrelsesmødet den 07.12.1955 vedtog at afholde "skudbal" den 29.02.1956 i anledning af skudåret.

På generalforsamlingen den 19.04 1956 var der ønske fremme om maling af klubhuset.
Thor Hansen tilbød at forære malingen, hvilket blev modtaget med stor taknemmelighed.

På bestyrelsesmødet den 01.05 1956 vedtog man, at bestyrelsesmøderne fremover skulle afholdes den første onsdag i hver måned.

1956 kom der ikke en krone ind i kontingent fra fodboldspillerne, men der blev dog spillet fodbotd, for ØIF's førstehold vandt sjællandsmesterskabet i A-ræk-ken og rykkede op i meIIemrækken.

I den sidste og afgørende kamp vandt holdet 2-1 over Mern.

På bestyrelsesmødet den 27.06.1956 vedtoges det at afholde afslutningsfest søndag den 01.07 1956 I anledning af A-holdets sjællandsmesterskab og oprykning tiI Mellemrækken.
Foreningen ville give 4 snitter til de 11 spillere saint til disses damer.

06.12.1956 afholdtes bestyreIsesmøde på Tranekærgård.
Det vedtoges at give et bidrag pa 100 kr til 1. holdets målmand Ole Rasmussen, som kom alvorligt tit skade i den sidste kamp.
Man ville endvidere starte en indsamling til ham, da han stadig var uarbejdsdygtig.
Luk