Menu

1995


I januar 1995 var der 734 medlemmer i ØFC.

Den 24. januar præsenteredes en bilaftale med Kjærgaarden auto. ØFC’s 1. holdsspillere og ledere i klubben kunne ”købe” Nissan biler på meget fordelagtige betingelser.

Til sæsonstart 1995 tilmeldte ØFC’s ungdomsafdeling 26 hold. Afdelingen havde på det tidspunkt 332 medlemmer.

I 1995 stopper Michael ”Hero” Jacobsen karrieren efter mere end 300 kampe på 1. holdet. Han tiltrådte i stedet jobbet som hjælpetræner for John Andersen.

Ungdomskonsulent Bjarne Larsen barslede i 1995 med et nyt koncept, ”Den gule linie”, som var udarbejdet for at forbedre kvaliteten hos ungdomsspillerne i klubben og for at holde på dem.

I august 1995 overføres 350.000 kr. til oprettelse af en professionel afdeling, men betingelsen var, at der blev vedtaget en ny struktur i klubben vedrørende betalt fodbold.

Denne nye struktur blev diskuteret livligt i de følgende måneder.

I august 1995 var der 900 medlemmer i ØFC.

Også i august vedtog seniorafdelingen, at man ikke ville acceptere flere lukkede hold.

ØFC’s 1. hold 1995
Bagest fra venstre: John Andersen (træner), Kim Bjørn Jørgensen, Per Rasmussen, Michael Jørgensen,Brian Andersen, Morten Buhl, Lars Gasberg, Allan Kristensen (holdleder).
I midten: Poul Erik Jensen (holdleder), Jan Laursen, Peter Strejby, Martin Olsen, Johnny Spangenberg, Claus Nielsen, Jørgen Hvidemose (sportslig leder).
Forrest: Micael Jakobsen (ass. træner), Kim Jensen, Thomas Petersen, Jens Eliasen, Jørgen Nielsen, Peter Hasselgreen og Thomas Maale.

Den 17. oktober vedtog bestyrelsen at indstille til generalforsamlingen, at ØFC skulle opdeles i en amatørafdeling og en professionel afdeling med adskilte indtægter, regnskab, generalforsamlinger, momsregnskab og forskellige navne på foreningerne.

Der blev samtidig nedsat et udvalg, som snarest skulle udarbejde nye vedtægter for den professionelle afdeling – kaldet ”Den nye struktur”.

Udvalget bestod af: Bo Knudsen, Jan Nielsen, Ole Hansen, Ole Nøhr og Jørgen Hvidemose.

Den 31. oktober 1995 overtager ØFC den daglige ledelse af cafeteriet i klubhuset.

På bestyrelsesmødet den 14. november var der endnu ikke modtaget et oplæg fra det nedsatte udvalg, og ”Den nye struktur” blev derfor suspenderet indtil videre.

Den 18. november 1995 afholdtes afslutningsfest i Ølstykkehallen.

Et møde på ”Ørnereden” den 11. december 1995 mellem bestyrelserne for henholdsvis ØFC og den professionelle afdeling sluttede med, at den samlede bestyrelse for den professionelle afdeling stoppede i utide.

Arbejdet overgik midlertidigt til forretningsudvalget.

Ved udgangen af 1995 var der 806 medlemmer i ØFC.

I vinterhalvåret 1995/1996 foregik en større ombygning af bane 1 foranlediget af sikkerheds- krav fra DBU.

Arbejdet blev udført af K Flemming Jakobsen, som havde givet et tilbud på 480.000 kr. Kommunen og ØFC betalte hver det halve. ØFV støttede klubben med 120.000 kr.

Luk