Menu

Stiftelsen

Dannelsen af Ølstykke Idrætsforening 1918

ØIF's første formand Aksel Larsen

Ølstykke Idrætsforening (ØIF) blev stiftet den 18. maj 1918 med 2 idrætsgrene på programmet, fodbold og kurvebold.

Som første formand valgtes Aksel Larsen og kasserer blev karetmager Hans Petersen.

Til højre ses karetmager Hans Petersen, ØIF's første kasserer

Ølstykke havde på det tidspunkt ca 950 indbyggere.

Der blev ikke vedtaget love på den stiftende generalforsamling, dette skete først i 1921.

Regnskabet skulle revideres hver 3. måned.

Månedligt kontingent 25 øre for voksne og 15 øre for "yngre spillere" plus 1 krone i indskud en gang for aIle, dog kun 75 øre for ungdomsspillere.

ØIF's drenge hold i 1919
Luk