Menu

1945-1950


På et bestyrelsesmøde i april 1945 vedtoges det at lade Ove Hansen og Tage Andersen passe fodboldene i sæsonen. Man ville tilbyde dem hver 20 kr for heIe penoden.

Efter befrielsen i 1945 blev der afholdt en del møder og fester med fakkeltog. Der blev sendt telegram til kongen og modtaget svartelegram.

I efteråret 1945 afholdtes 2 extraordinære generalforsamlinger. Årsagen var et forslag fra bestyrelsen til ændring af foreningens ledelse, som skulle bestå af en hovedbestyrelse og en underbestyrelse.

Forslaget faldt ved begge generalforsamlinger, og hele den siddende bestyrelse nægtede at modtage genvalg.

Landbetjent Mygind Larsen blev afløst af stationsmester J P Lorentsen som formand.

Ogsâ i efteråret 1945 vandt ØlF en af de største sejre, 31-0 over Måløv. Frode Sylvest scorede 16 mål.

I marts 1946 fik foreningen skriftligt tilsagn fra sognerådet om tilskud på 500 kr pr år. Der skulle indsendes ansøgning hvert år.

Beløbet lå fast på 500 kr til 1958, da blev det hævet til 1000 kr pr år.

Den 19.05.1946 blev der afholdt en koncert med "det syngende X".

Til generalforsamlingen i 1947 var mødt 100 medlemmer.

I årene efter krigen blev der afholdt nogle fodboldkampe mod hold fra England.

I flere år var der også kontakt med Ørkelljunga idrætsforening i Sverige.

Herunder ses nogle af foreningens bestyrelsesmedlemmer fra sidst i 40'erne til op I 50'erne:Luk