Menu

Referat af EkstraOrdinær General Forsamling i Ølstykke Fodbold Club 2015

 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdt 14.04.2015
for Ølstykke Fodbold Club af 1918

Referat af den ekstraordinære general forsamling af holdt i Ølstykke Fodbold Club af 1918.

Referent: Pia Dalgaard

Dirigent: Per Weile

Antal stemme berettiget: 17 (inkl. ØFC’s bestyrelse)  

Velkommen:

Jimmy Bernard byder forsamlingen velkommen.

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Per Weile – blev enstemmigt valgt.

2. Valg af referent:

Bestyrelsen foreslår Pia Dalgaard – blev enstemmigt valgt.

3. Valg af stemmetællere:

Bestyrelsen foreslår Flemming Wiil-Andersen og Benny – blev enstemmigt valgt.

Dirigent Per Weile takker for tilliden og informerer forsamlingen om forretningsgangen ved ekstraordinær generalforsamlingen. Opsætning af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlingen er inden for tidsrammen.

4. Ændring af ØFC’s vedtægter
Som I alle ved er den primær årsag til at bestyrelsen har valgt at ændre ØFC’s vedtægter, er at samarbejdet med SCE slutter til sommer og vi har også valgt at ændret nogle ting, som har med vores hverdag at gøre.

Der er lavet ændringer i følgende §:

§ 3. Ledelsen:
Ungdomsudvalg - Drenge
Ungdomsudvalg - Piger

Seniorudvalg (U19 hører til under seniorudvalget)

§ 4. Bestyrelsen:
Ungdomsudvalgs drenge, repræsentant
Ungdomsudvalgs piger, repræsentant

Senior repræsentant

§ 7. Økonomi:

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen på baggrund af et af bestyrelsen udarbejdet budget.

§ 9. Æres medlemmer:

Personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for Ølstykke Fodbold Club eller på anden vis har haft en særlig betydning for klubben, kan af bestyrelsen udnævnes til Æresmedlem.

Æresmedlemmet er livsvarigt kontingentfrit medlem af klubben og har et medlems rettigheder i øvrigt. Æresmedlemmet modtager et diplom, og der opsættes i klubhuset en markering af Æresmedlemskabet.

Der blev lavet afstemning af de nye vedtægter.

Der var stemme berettiget: 17, alle stemte for.

Ændringerne af de nye vedtægter blev godkendt.

 

Dirigenten takker for god ro og orden

 

F

Luk