Menu

Vision, mission og værdier

ØFC´s mission - vision - værdigrundlag

Det er ØFC's mål at drive en effektiv, ansvarsbevidst og sund forening baseret på fodbold og medlemmernes trivsel.

Ølstykke Fodbold Club er dannet med det formål at fremme fodbolden i Ølstykke. Samtidig har ØFC en forpligtigelse til at sikre medlemmerne samt frivillige træner/holdledere og forældre en god oplevelse og trivsel i foreningens daglige virke, når de fungerer som frivillige hjælpere eller repræsenterer Ølstykke Fodbold Club på banen. Til dette formål har Ølstykke Fodbold Club en mission, vision og mål samt et værdigrundlag der ligger til grund for, hvordan vi skal sikre, at alle parter der har berøring med klubben opfatter ØFC som en fodboldmæssig veldrevet klub, der har en social dimension og giver plads til forskellighed, mangfoldighed og ambitioner. Over 2 temadage i januar og februar 2007 udarbejdede og formulerede et bredt udsnit af ØFC´s ledere, medlemmer og eksterne interessenter under ledelse af 2 SBU- og DBU-konsulenter ØFC´s mission og vision samt værdigrundlag.

ØFC´s mission:

ØFC´s mission er at være samlingspunkt, at give rammer og skabe netværk for alle fodboldinteresserede.

 ØFC´s vision:

Vi vil være på højeste niveau i senior-, ungdoms- og damepigefodbold med afsæt i og respekt for bredden.

ØFC's leveregler og værdigrundlag:

Værdiordene - UDVIKLING - FODBOLD FOR ALLE - FAIRPLAY - SAMARBEJDE - ENGAGEMENT - blev fundet og godtaget. Hver af værdierne blev efterfølgende understøttet med leveregler.

UDVIKLING

ØFC vil gennem udvikling af spillere, ledere og interessenter sikre at ØFC fremstår som en attraktiv fodboldklub. 

Leveregler:

 • ØFC sikrer gennem uddannelse, spillere og lederes udvikling
 • ØFC sikrer gennem udvikling, klubmiljøet
 • ØFC udvikler samarbejdet med andre interessenter

FODBOLD FOR ALLE

ØFC er en fodboldklub for spillere på alle niveauer, og hvor der er respekt for den enkelte spillers evner og ambitioner. 

Leveregler:

 • ØFC skaber gode rammer for både bredde og elite
 • ØFC udvikler klubbens trænere og ledere til at håndtere spillernes behov
 • ØFC sikrer at en passende konkurrence på alle niveauer er en naturlig del af klubben

 

FAIR PLAY

ØFC viser respekt, hensyntagen og anerkendelse af omgivelserne. 

Leveregler:

 • ØFC behandler andre, som vi selv gerne vil behandles
 • ØFC efterlever gældende skrevne regler
 • ØFC's spillere, ledere og andre omkring klubben repræsenterer ØFC på værdig vis 

SAMARBEJDE

Alle aktører i og omkring ØFC samarbejder på tværs af alle niveauer om fælles mål. 

Leveregler:

 • ØFC´s bestyrelse skaber gennem initiativ og ansvarlighed grundlag og rammer for samarbejde med og mellem klubbens afdelinger
 • ØFC skaber på grundlag af åbenhed og dialog, samarbejde mellem klubbens aktører

ENGAGEMENT

Glæden ved i ØFC aktivt at være engageret med respekt for fællesskabet. 

Leveregler:

 • I ØFC er det attraktivt at være en del af fællesskabet mellem spillere, ledere og frivillige
 • ØFC sikrer engagementet og lysten til at gøre en forskel og skabe positive rammer sammen
Luk