Menu

Referat af Ordinær General Forsamling i Ølstykke Fodbold Club 2014

 Ordinær generalforsamling afholdt 28.02.2014 for Ølstykke Fodbold Club af 1918

Referat af ordinær general forsamling af holdt i Ølstykke Fodbold Club af 1918.

Referent: Pia Dalgaard

Dirigent: Benny Rømer

Antal stemme berettiget: 13

 

Velkommen:

Jimmy Bernard byder forsamlingen velkommen.

 

 

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Benny Rømer – blev enstemmigt valgt.

 

 

2. Valg af stemmetællere:

Bestyrelsen foreslår Lars Larsen og Jan Strøm – blev enstemmigt valgt.

 

Dirigent Benny Rømer takker for tilliden og informerer forsamlingen om forretningsgangen ved generalforsamlingen.

 

 

3. Formandens beretning v. Jimmy Bernard
Velkommen til den 96’styvende generalforsamling i ØFC

Formanden Jimmy Bernard aflægger bestyrelsens beretning:

Jeg vil indlede vor beretning med noget af det som er en pligt men ikke af lyst, nemlig ØFC’ere som ikke mere er i blandt os.

Her er lidt om Holger Jensen som døde i januar 2013:

Hans fulde navn var Holger Jensen, Holger var skolelærer og han spillede på daværende Senior 6, udad 10 Senior hold. Senior 6 var et lukket forælder hold. Holger var lidt af en spasmager og skuespiller, som i kampe filmede sig til mange frispark og lign. Da holdet senere overgik til old-boys afd., blev han holdleder for holdet , som fik øgenavnet Holgers Fodboldskole  op gennem årene, - der er ikke mange tilbage fra den tid - men holdnavnet består stadig.

Æret været hans minde.

Jeg skal bede forsamlingen rejse sig og lade vor tanker gå til dem og deres efterladte. – 1minuts stilhed.

Tak!

Vi havde planlagt 7 bestyrelsesmøder for resten af kalender året 2013.

D. 14. marts havde vi det første møde hvor de nye udvalgsmedlemmer blev budt velkommen, det var Henry fra Pige afdelingen og Flemming Wiil fra Forældreklubben. Der var så også et gensyn med vor næstformand Michael Hansen og vor kasserer Lars Søndergård blev begge genvalgt på sidst års generalforsamling. Kassereren mandede til forsigtighed og Michel Hansen tog opgaven med at repræsentere ØFC i SC Egedal. Kort blev der bl.a. drøftet en status på samarbejdet med Lyngby, der var på daværende tidspunkt stadig et par ØFC drenge til prøvetræning. Ved dette møde vedtog vi at købe en ny Dankort automat, den gamle var i stykker.

D.4. april talte vi om en henvendelse om Stafet i Smørum By Park som vi desværre ikke fik op at stå, ellers et godt projekt. Vor næstformand Michael Hansen trådte ud af Team Udvalget, denne plads blev overtaget af Kasper Nemeth fra UA.

Datoen for standerhejsning blev sat til d. 20.april! Formodentlig den hurtigste standerhejsning, nettene blev monteret FØR pølserne var varme. Vi besluttede også at man skulle kunne betale med VISA Electron i caféen.

Vor cafe fatter Søren Larsen kunne meddele at Murstenslauget havde bevilget DKK 21.000,00 til nye køleskabe, 1 kumme fryser og et TV til speaker rummet – TAK for det.

D.2. maj På agendaen var bl.a. G4 Alarm, vi satte en proces i gang med at få indhentet tilbud. Formålet med det er at ALLE trænere, holdledere bør kunne komme i deres klubhus når det passer dem i forhold til deres virke i ØFC. En proces som stadig er kørende eftersom Mogens Schrøder’s kasse er tom.

Vi talte endvidere om ØFC logo samt bogstaver på gavlen – og de hænger der nu!. Michael Hansen og jeg fik inden mødet ryddet kraftigt op i vaskerummet men 1 uge senere var det næsten det samme igen. Ved en ihærdig indsats af Jan Strøm lykkedes det også at få lavet indmeldelse og betaling på hjemmesiden, det var flot – tak for det Jan.

D. 6. juni Et før sommerferiemøde, kort fra det møde var bl.a. at vi havde fået penge fra Egedal ordningen, der manglede stadig 11 mands mål, hvilket gav problemer for planlægning af træning og kampe. Der blev talt en del om Team Egedal det sejlede, men Palle Veje og Jan Strøm tog styringen og fik sat nogle forældre i gang.

D. 8. august Det blev et langt møde som desværre startede med det faktum at ØFV var på til konkurs, det blev derfor besluttet at ØFC startede med at køre en Oktoberfest for på den måde at skaffe midler, den aktivitet kører nu videre i Forældreklub regi med nogle garvede personer nemlig Anette Hein og Mariann Knudsen m.fl. Jeg var blevet kontaktet af en ung fyr som forsøgte at sælge domænet” ØFC”, han har dog i år givet op – og meddelt at vi kan få det næste gang det skal fornys. Vi besluttede at indkøbe en storskærm til bestyrelseslokalet samt at endevæggen skulle males ØFC blå og der skylder vi en tak til Flemming Wiil og Rene Kronby m.fl. På samme møde besluttede vi at købe en trøje på SC Egedal 1. holdet, Der så den Wagner løber rundt i.

D. 5. september På det møde kunne vi konstatere at Henry var blevet indstillet af Gitte Madsen til Dansk Banks pris som en af de 100 frivillige i Danmark, Henry fik, ved den lejlighed et sponsorat på DKK 15.000 til nye remedier. Vi afholdte ved den lejlighed en lille reception her i klubhuset.  Tillykke til HENRY – helt fortjent.

D. 5. oktober Her kom så en ny udfordring, SC Egedals formand Kim Madsen havde trukket sig fra posten i utide, det medførte flere lignende tilkendegivelser fra andre SC Egedals bestyrelsesmedlemmer, her var det så at vor SC Egedal repræsentant Michael Hansen tog fat og hvis de ikke var for Michael så er det et spørgsmål om hvad der så var sket! Han har brugt det meste af sin sparsomme fritid på det projekt – og med rigtig flotte resultater. Flot arbejde Michael.

D. 7. november omhandlede mødet et referat fra et møde vi have med ØIU hvor vi rykkede for nye bander i Hampelandshallen, 6 mill. Kr. til en ny kunst bane der hvor bane 3 ligger, samt 10 mill. Kr. til en udvidelse af klubhuset. Ved dette møde fik vi en bekræftelse på et sponsorat af en ny PC til bestyrelseslokalet, den blev sponseret af Nordea Ejendomme – Tusind tak for det!

Det lykkedes også vor cafe fatter at få Mogens Schrøder til at bevilge nye flagstænger, det bliver rigtig flot. – Tak til Søren og Mogens.

D. 7. december afholdte bestyrelsen julefrokost på Ganløse kro – ganske hyggeligt J

D. 9. januar 2014 afholdte vi det 10’ende bestyrelsesmøde, her blev datoen for generalforsamlingen sat, et møde som altid står i Kassererens tegn! Det sidste bilag og de sidste tal skal på plads og samtidig skal vi finder vi ud af hvilke personer som stiller op til generalforsamlingen. I dette møde besluttede vi at lave en 100 års jubilæums fond, og i det kommende år vil der blive nedsat et udvalg som skal arbejde med det projekt

Det var en kort gennemgang af året 2013.

Tak til forældreklubben, murstenslauget, Kommunen samt kontoret og en stor tak de øvrige bestyrelses-medlemmer for et fantastisk samarbejde i 2013.

ØFC Længe leve!

Formand f/ØFC af 1918

Beretningen tages til efterretning.

 

4. Afdelingsudvalgene aflægger beretning

Ungdomsafdelingens beretning v. Kasper Nemeth/Bibi Underlien:

Starter vi med det vigtigste – som er vores medlemmer og trænere – er vi nu 396 medlemmer fordelt på årgangene U5 – U19 og 57 trænere og ledere.

Det giver et samlet fald på 17 medlemmer ift. 2012. (fra 2011 – 2012 var det 45)

Vi har i enkelte årgange haft en del ændringer, dels grundet trænerskifte, dels grundet den ændrede strategi i UA.  (f.eks. 2000/U14)

Vi har også fortsat en større gennemgang og oprydning vi startede i november/december 2012 i vores medlemsdatabase.

Vi har arbejdet - og arbejder stadig - meget med fastholdelse af vores spillere og trænere.

Vi bruger meget tid på, at tilrettelægge og tilpasse træningstilbuddet, så vi kan matche vores medlemmer – såvel breddespillerne som de spillere der har behov for mere udfordring og udvikling.

Vi har i 2013 afviklet løbende kurser for trænerne, og gør det fortsat, da vi mener det er en vigtig del af udviklingen af såvel træner som spiller.

Vi er også begyndt at benytte flere ung trænere i afdelingen.

Det er med til at fastholde vores spillere. Ung trænerne vokser med opgaven og tager ansvaret til sig.

Også på Fodboldskolerne benytter vi os af egne spillere som trænere og trænerassistenter.

På fodboldskolen i uge 27 i 2013 var 209 deltagere og 26 engagerede trænere og trænerassistenter havde en rigtig god uge med masser af sjov og fodbold.

Dette er også med til, at vi har flere og flere Team Egedal spillere, der gerne vil være en del af træningen i Ungdomsafdelingen – og det siger vi selvfølgelig ikke nej til.

Alt dette er med til, at vi får et større tilhørsforhold til Ølstykke FC som en klub – og ikke bare er koncentreret om egen årgang eller afdeling.

På Mikrofodboldskolen for de mindste børn deltog 48 børn med deres forældre en hel weekend – og de havde nogle rigtig gode dage sammen med et engageret og veloplagt trænerteam.

Vi har endvidere arbejdet videre med vores igangsatte projekt fra starten af 2013, om at skabe ”en rød tråd” gennem afdelingen.

Det er et større projekt, hvorfor det også er løbende arbejde og tilpasning.

Med udgangen af 2013 valgte Ganløse at trække sig fra Team Egedal, da de havde svært ved at finde ressourcer til projektet.

Team Egedal fortsætter som hidtil – med Stenløse BK og Ølstykke FC som de 2 parter i samarbejdet.

Vi har også haft vores udfordringer med Team Egedal og med at finde ressourcerne til det.

Palle Veje deltog i styregruppen indtil efteråret, hvorefter Jan Strøm tog over.

Der har været udfordringer med at finde trænere til årgangene, men dette kom der heldigvis også en løsning på.

Ungdomsafdelingen er under konstant forandring.

Vi arbejder hele tiden på, at drengene får de bedste trænings- og udviklingsmuligheder – for såvel elitespilleren som breddespilleren.

Vi glæder os til endnu et år med nye spændende tiltag!

 

Der var spørgsmål til UA

 

Spørgsmål: Sidste år hørt jeg at vi søgte om T-licens, får vi det?

Svar Bibi: Der bliver arbejdet videre, da vi ikke har niveauet endnu. Så lige nu er T-licens sat i bero og vi arbejder med hele ungdomsafdelingen i stedet for.

 

Spørgsmål: Hvad med vores Elite hold årgang 1998, hvad er der sket med dem?

Svar Bibi: Der har været store udfordringer i årgang 1998 og TE, mange spillere er stoppet og niveauet er ændret. Så nu køre vi med bredde og Elite hold.

 

Beretningen tages til efterretning med applaus.

 

 

 

SC Egedal’s beretning v. Steen Toft:

HERREBERETNING

Rent sportsligt gik 2013 jo forrygende, idet 1. holdet herrer rykkede op i 2. div. Øst efter et forrygende forår, medens 2. holdet formåede at blive i serie 1.  1. holdet klarer sig som forventet i 2. div. Øst og forventningen og troen er at vi klarer at blive, men vi ved også at det kan blive svært. 2. holdet ligger midt i serie 1 og forventningen her er også en forbliven.

6. holdet rykkede efter et godt efterår op fra serie 6 til serie 5 og fungerer fint, hvorimod 3./4. holdet blev til 1 hold efter sommerferien, da mange valgte at rykke over som old-boys.

Tilsyneladende er der brug for oprettelse af et 7 mands-hold her i foråret, så noget kunne tyde på at, det nu igen går fremad med antallet af herrespillere.

 

DAMEBERETNING

Hos damerne har 1. holdet klaret at få en oprykning, som betød at holdet efter sommerferie har spillet i Kvindeserie Øst, som er den 3. bedste række for kvinderne. I efteråret klarede de at blive via en midterpladsering og målet i foråret er også en forbliven i rækken.

 2. holdet rykkede ned fra serie 1 i foråret og spiller nu i serie 3, men her er der igen forhåbninger om at bevæge sig op ad i rækkerne efter en del tilgang i vinter fra team Egedal U-18 samt 5/6 tilgange fra andre klubber.

Hos damerne forventer vi ved turneringsstarten at være 35 – 40 kontingentbetalende spillere, hvilket ca. 10 flere end sidste sæson, og det er jo en positiv udvikling.

 

Oldboys/veteran afdelingen beretning v. Benny Pedersen:

2013 Blev igen et rigtig godt år for OB / Vet afd.,  i ØFC, og det til trods for at Medlemstallet ved årsskiftet 2012 / 2013 var dalet til 128 aktive, er lykkes at fastholde de 120 aktive medlemmer ved årsskiftet til

2014, fordelt på 7 hold, hvortil der er tilknyttet ca. 20 passive medlemmer

Til holdene, udad klubbens ca. 50 passive medlemmer,

og det til trods, er Vi stadig en af Danmarks største OB / Vet. afdeling! Målt i antal medlemmer.

   

De 7 Hold er i 2014 fordelt på :

1 old-boys      11 mands  hold  i   KBU  rk  1   Elite Øst       v/ Claus Hansen                                        

1 veteran        11 mands  hold  i   OBS 49  M rk                   v/ Anders Bach

4 sup-veteran 11 mands  hold  i   OBS 49  M-A-B-B rk       v/ Ole Kjeldgård,                                                                         Henrik Rasmussen,  Per Halkier,  Niels Skotte,

1 gran-sup-vet + 54   11 mands  hold i   OBS 49  M              v/ Poul Møller 

Dvs,  kun  1  af holdene  spiller under  KBU,   og  6  af holdene  spiller under  OBS 49    i sommeren 2014

 

Resultater:  fra  sommer  2013,:

SBU :    oldboys    : RK 2.  vinder forårs halv sæson og rykker op i RK 1  igen,, flot,  og slutter Efterår halv sæson som nr 3 i rk 1, lige nøjagtigt nok til at komme med i den nye  rk 1. Elite Øst KBU som er hel sæson, flot,  men røg ud af pokalen i  3 runde,  holdleder   (Claus Hansen)

SBU : veteran   1    : RK 2.  blev  placeret midt i rækken,  forår & nr 7 og næstsidst i efterår  og ude af pokal i første runde,  holdet eksisterer ikke mere , og var en blanding af  oldboys og  veteraner fra  veteran 2 holdet,

Holdleder var ( Gert Dørig, )                         

OBS 49 : Veteran 2  :  MR slutter på en suveræn 1. plads ( 9hold)  med 40 point , og spillede sig i Pokal finalen  som de tabte til Ballerup-Skovlunde  Holdleder( Anders Bach )  der er pokal og præmie check til holdet  v/ afs. fest,

 OBS 49 :  S-vet 1  MR,  slutter på en flot  5. plads midt i rækken (9 hold)  og røg ud af pokal turneringen,  holdleder  (Ole Kjeldgård )

 OBS 49 :  S-vet 2   A rk,  slutter på en sidste plads (8 hold) og rykker ned i B rækken,  holdleder (Per Halkier)

 OBS 49 :  S-vet 4   A rk,  slutter på en flot  5. plads midt i rækken (8 hold) holdleder  ( Henrik Rasmussen)

  OBS 49 :  S-vet 3   B rk,  slutter på  en  6.  plads.  (7 hold) holdleder (Niels Skotte)

  OBS 49 :  Gran-S-vet  + 54  MR,   bliver en flot nr, 2  ( 12 hold )  opdelt i  2 puljer

Bliver holdet Puljevinder og  kommer slutspil om pladserne  1-6.  Holdet spillede sig også i Pokal Finalen som de tabte, til BSF 1, holdleder (Poul Møller) her er også pokal og præmie check til holdet, v/ afs. fest,

 Vinter turn, a`1976
Det er nu 2. år  at Stenløse laver  Vinterturnering a`1976 , de næste 2 år, er det  Ganløse, inden  ØFC  igen skal lave denne populære Vinterturnering .  I denne vinter spiller pt. 6 hold, 1 vet, & 5  S-vet, hold, som afvikles på vores Kunstgræsbaner  og udover denne vinterturnering , deltager  de samme  Hold i vores egen interne Græstedgaard Cup 

Vort store arbejde i Afdelingen, med medlemsregistrering, Restance oprydning, ind og udmeldinger, Har fortsat vores store bevågenhed, i afdelingen  og er d.d., 100% opdateret  med de  120 medlemmer.

 Afdelingen arbejder pt., på flere fronter med at rekrutterer nye medlemmer til Ølstykke FC   ob / vet afd, i lyset af vi ikke længere har en Senior afd., de kommer fra,,!!

Afdelingens årlige afslutningsfest afholdes i år fredag 4.  April kl., 19.00 i klubhuset, en stadig større succes med tæt på 50 % deltagelse af afd,s medlemmer, til spisning, præmieuddeling, sang og lotteri m.m.       
(sidste år var vi småt 60 deltagere)

Tilslut vil Jeg gerne takke Søren og personale i cafeteria, forældreforeningen v/ Flemming Wiil  og  hele Bestyrelsen for et godt samarbejde i de forgangne mange år, tak.

Mvh,
Ob / veteran afd.,  afgående formand: Benny Pedersen.

 

Der var spørgsmål til Oldboys/Veteranafdelingen

 

Spørgsmål: Men de sene banetider som vi har, kan man så ikke afvikle Græstedgaard Cup om søndagen?

Svar Benny: Vi har prøvet at afvikle kampe om lørdagen og om søndagen og dette var ikke en succes.

 

Beretningen tages til efterretning.

 

Pigeafdelingen U6 til U13, samt Old Girls og Fodbold Fitness - beretning v. Henriette Hansen:
Pigeafdelingen fra U6 til U13 samt Old Girls har i det forgangne år talt ca. 140 medlemmer i snit. Vi har haft en fastholdelsesgrad på ca. 97 %.

Denne beretning indeholder ikke så meget om de enkelte hold og holdenes resultater, men snarere om al det der ligger ud over de ”normale” gøremål med træning, turnering og stævner. Men forsamlingen bør ikke være i tvivl om, at vi til stadighed arbejder med, at det træningstilbud piger fra U6 til U13 får i ØFC, har en kvalitet, vi kan stå inde for. Dette gælder både for den mest rutinerede for de nyligt ankomne. Parallelt hermed, har vi konstant opmærksomhed på, at ØFC er et rart sted at være, hvor pigerne kan få nye venner og gode sociale oplevelser.

Siden sidste generalforsamling har vi fået er der etableret et rigtigt godt samarbejde til Pigeafdelingens ”aftagere”  - Team Egedal Piger. Vi mødes ofte, sparrer med hinanden og lægger planer for pigerne.

Jeg synes også at relationen til Drengeafdelingen har udviklet sig til at blive meget god og værdifuld. Vi har fået mange fælles ideer og mon ikke vi får ført nogle af dem ud i livet i det kommende år.

Af nævneværdige højdepunkter i året 2013 er:

-          Årligt skolestævne med ”kun” 230 deltagere i april. Dette skyldtes konflikten i folkeskolen der gjorde det svært at komme ud med budskabet. Og dog lykkedes det da nogenlunde og kun med et frafald på ca. 25% .

-          Fælles træningslejr for hele Pigeafdelingen med overnatning i Ølstykkehallen i foråret

-          Deltagelse i store ture så som Madsby Cup, Vildbjerg Cup og Danmarks Bedste Pige Fodbold Træningslejr i Hørsholm. Udover stor tilslutning fra pigernes side, så kom vi også hjem med fine placeringer: Vinder af Madsby Cup og sølv i Vildbjerg Cup. Resultater vi er stolte af.

-          Endnu et legat fra FOGs fond på 5000 kr. til sundhedsfremmende formål

-          ØFCs Pigeafdeling er ”verdensberømt i Danmark” for sit høje antal meget unge trænere. Ved flere lejligheder har undertegnede holdt oplæg om det – selv i Jylland J.

-          DBU udvælger i september ØFCs Pigeafdeling til en 2 siders artikel i Sjællandsk Fodbold om et mobbefrit miljø og om hvorledes man kan sikre, at børn ikke bliver mobbet i idrætslivet. God artikel med skønne billeder af U12 piger i kampsituation.

-          Pigeafdelingen var igen i 2013 tovholder på afviklingen af dette års Egedalsmesterskab for hele kommunen.

2013 har budt på to nye initiativer: specifiktræning og Fodbold Fitness.

-          I foråret 2013 igangsatte vi sæson 1 af det vi kalder specifiktræning. Tilbuddet er til alle piger (uanset kompetencer) som ønsker at dyrke det tekniske yderligere og som vil gi den en skalle. Mere end 40 piger tog godt i mod dette tilbud og det blev så populært, at mere end 50 meldte sig til sæson 2 i efteråret.
Pigerne trænes ud fra et katalog som er sammensat og udviklet af to unge trænere på 15 og 16 år og som selv er og har været elitespillere.
At pigerne får dette ekstra tilbud er tydeligt at se. Deres tekniske færdigheder er imponerende at se på.
Sæson 3 begynder om kort tid og et nyt øvelseskatalog er nu på gaden. Både de 6 trænere og de små 60 piger som skal deltage, glæder sig.

-          ØFC har fortsat et Old Girls hold, som med jævne mellemrum har lidt skavanker der gør, at vi hele tiden forsøger at rekruttere nye spillere. Ligesom i 2012 har der også i 2013 været et attraktivt tilbud til kvinder der er +28 som vil spille bold.

-          Sidste forår indgik vi aftale med DBU om at afprøve konceptet ”Fodbold Fitness” og 4. april stod vi klar. Kvinderne har taget godt imod dette nye tilbud og der har vel været mere end 30 til prøvetræning. Den faste stamme af fodbold-fitnisser udgør ca. 16 kvinder og vi har besluttet vi gerne vil være flere i 14.

Nogle kvinder i gruppen synes det var synd for mændene, så vi har aftalt med DBU, at vi også har Fodbold Fitness for MIX.
Og så har jeg hørt, at Old Boys afdelingen måske sysler med tanken om Fodbold Fitness for Mænd.

 

Sidst men ikke mindst, har det rent personligt været et stort år for mig. Den 26. august da jeg netop havde påbegyndt træningen af mine U12-piger, blev jeg overrasket af mere end 100 fodboldpiger, en masse forældre samt min egen familie. Dog var det Danske Bank der gik forrest med en stor check og hæder til mig, som blev kåret til en af de 100 frivillige i hele Danmark.
Efterfølgende havde driftige ØFC folk – uden mit vidende – dækket op med mad og vin i klubhuset. Tak for alle som planlagde og var med til at overraske!

Alt i alt, et godt og begivenhedsrigt år for piger og kvinder i ØFC, hvor vi takker alle, dvs. sponsorer, frivillige ledere, trænere og engagerede forældre for deres opbakning til at vi fortsat kan have et attraktivt fritidstilbud til pigerne i alderen 6-13 år, samt til voksne ”piger”.

Der var spørgsmål til pige afdelingen

Spørgsmål: De Veksø piger som flytter til ØFC, hvad årgang er det?

Svar Henriette: Det er årgang 00 – U14 piger.

 

Spørgsmål: Futsal er meget populært, hvorfor har vi ikke nogle hold med i disse stævner, det kræver jo ingen bander. 

Svar Henriette: Vi har prøvet at få flere indendørs tider, men der er ikke plads i hallerne.

 

Beretningen tages til efterretning.

 

Forældreklubbens beretning v. Flemming Wiil-Andersen:

1. Der blev afholdt indendørsstævne, i januar, med 34 tilmeldte hold.

2. Sidste weekend, i marts, blev der afholdt finalestævne i vintercuppen. Der var 72 hold tilmeldt cuppen og der blev spillet 12 finalekampe.

3. Mikrofodboldskole i maj. Forældreklubben stod for salg af mad.

4. Havde søgt DBU's finalestævne for U14 & U15 som vi fik. Stævnet blev afholdt, i weekenden, d. 22.-23. juni. 64 hold deltog i dette stævne.

5. Vi er med til at afholde oktoberfest slut sep.

6. I november afholdt vi, indendørs, futsal stævne for U12. Der var, desværre, kun 7 hold tilmeldt.

Beretningen tages til efterretning.

 

5. Kassereren fremlægger regnskabet

Kassernes beretning v. Lars Søndergaard:

Årsregnskab for 2013

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et underskud på kr. 68.235,- kr. samt en egenkapital på kr. 248.272,- kr.

Kassereren besvarede fremsatte spørgsmål og regnskabet blev godkendt.

 

6. Kontingent fastlæggelse
Der blev fremlagt et forslag om uændret kontingent:

  1. U6: 600 kr. forår og efterårskontingent
  2. U7 – U8: 700 kr. forår og efterårskontingent
  3. U9 – U10: 750 kr. forår og efterårskontingent
  4. U11 – U15: 800 kr. forår og efterårskontingent
  5. U16 – U19: 900 kr. forår og efterårskontingent
  6. OB/Vet/OG: 775 kr. forår og efterårskontingent
  7. Fodboldfitness: 200 kr. forår og efterårskontingent
  8. Passive: 350 kr. pr. hele år

    Forslaget blev godkendt.

Der opkræves pt. på alle kontingentopkrævninger for aktive medlemmer et cafe`bidrag på 10 kr. halvårligt.

 

7. Indkomne forslag
Der var fremkommet et forslag:

Forslag til ændring i vedtægter så den lyder ”Stemmeret på Generalforsamlingen har medlemmer, såfremt de er fyldt 18 år, og såfremt de på Generalforsamlingen ikke er i kontingentrestance. Forældre eller værge til et medlem under 18 år udøver dette medlems stemmeret med en

Stemme.”.

 

Det er efterfølgende konstateret at forslagsstiller ikke er medlem af ØFC, men at forslagsstiller har et barn i pige afdelingen. Bestyrelsen besluttet alligevel at tage forslaget op på generalforsamlingen, og det blev debatteret.

Forslag til ændring af vedtægter, skal forældre med børn under 18 år have stemmeret?

”for” forslaget 9 personer

”imod” forslaget 16 personer.

 

Dermed faldt forslaget.

 

Bestyrelsen har dog besluttet sig for at se nærmere på forslaget.

 

 

8. Valg af formand, næstformand, kasserer.
- Lige år vælges formand og ulige år vælges næstformand og kasserer.
- Valg af SCE repræsentant hvert år.

Valg af formand:
Jimmy Bernard blev genvalgt som formand.

 

9. Valg af SCE repræsentant:
Hans Jørgen Dahl blev forslået og valgt.

Enkelte medlemmer på generalforsamlingen - gjorde opmærksom på, at ”moderklubberne skulle vælge 2 hver repræsentanter til SC Egedal’s bestyrelse hvoraf den ”ene” skulle være medlem af moderklubbens bestyrelse”.

Jf. vedtægter vælges en på generalforsamlingen som er medlem af ØFC’s bestyrelsen og en udpeges af ØFC bestyrelsen.

Jimmy Bernard henviste til SC Egedal og ØFC’s vedtægter, hvor ovenstående står beskrevet.

 

10. Valg af 1. suppleant til generalforsamlingsvalget repræsentanter. Valget gælder for 1 år
Valg af 1. suppleant til generalforsamlingsvalget repræsentanter:

Søren Larsen blev valgt.

 

11. Valg af ungdoms-,  dame/pige-, oldboys- og forældreklub-udvalg.
- Hvert udvalg skal bestå af mindst 3 og højst 20 medlemmer. Valget gælder for 1 år

Ungdomsafdelingen indstiller:
Bibi Underlien
Thomas Heede Arndt
Claus Kornø
Kasper Nemeth
Jacob Fog
Jacob Mortensen
Kenneth Nielsen
Michael Vejle-Petersen
Ulrik Rasmussen

Som blev valgt.

Pigeafdelingen indstiller: (Herunder TEAM Egedal Piger)
Andreas Bakbøl
Henrik Kullas
Annika Rasmussen
Betina Hammelev
Jan Brændholt
Jan Strøm
Dan Wiinberg
Henriette Hansen

Som blev valgt.

Oldboys-veteran afdelingen indstiller:
Per Weile
Stig Hansen
Claus Hansen
Anders Bach Sørensen
Ole Kjeldgård
Henrik Rasmussen
Per Halkier
Niels Skotte
Poul Møller

Som blev valgt.

Forældreklubben indstiller:
Flemming Wii Andersen
René Hanelius
Mariann Knudsen
Torben Wenzel Jensen
Rene Kronby
Helle Günzel
Flemming Larsen
Lene Gustavsen
Anette Rasmussen
Heidi Larsen
Finn Bager
Charlotte Mosegaard Christiansen

Som blev valgt.


12. Valg af 1 suppleant til hvert udvalg. Valget gælder for 1 år.
På grund af udvalgets størrelse og sammensætning blev der ikke forslået suppleanter til udvalgene.

 

13. Valg af evt. øvrige udvalg. Valget gælder for 1 år.
Der var ingen forslag.

14. Valg af 2 revisorer. Valget gælder for 1 år.
Der blev forslået genvalg af:

Steen Lauritsen
Kurt Glud

Som blev genvalgt.

 

 

 

15. Valg af 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
Benny Rømert

Blev forslået og valgt.

 

16. Eventuelt

Fremmødte opfordret bestyrelsen til at afholde generalforsamlingen en anden dag end fredag.

 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved at Lyngby skiltet hænger på muren ved klubhuset, når kontrakten er udløbet.

 

Formanden takker Oldboys/veteran formanden Benny Pedersen for rigtig mange gode år. Benny ved alt om klubben og har historik. Benny modtog en kurv.

Benny takker for rigtig mange gode år i ØFC, som både spiller, træner og bestyrelsesmedlem.

 

 

Formanden takker Steen Toft for rigtig mange gode år i ØFC, som træner, leder og bestyrelsesmedlem. Steen Toft forsætter sit gode arbejdet i SCE. Steen modtog en kurv.

 

 

Dirigenten takker for god ro og orden

 

Formanden slutter af

 

 

Luk