Menu

Nyt Medlem - Senior og 32+

Velkommen til dig som er ved at indmelde dig som senior, eller 32+ spiller
Indmeldelse sker her

Tak fordi du tager dig tid til at orientere dig om ØFC førend du indmelder dig. Det er afgørende for os og det arbejde ØFCs frivillige udfører, at vi møder din forståelse og opbakning. Derfor er det vigtigt at kende ØFCs værdier og "leveregler".
ØFC udgør en stor samling af personer udover medlemmerne fx.: bestyrelse, holdledere, trænere, forretningsfører m.fl.  Sommetider opstår der spørgsmål omkring rammerne i klubben og på holdene. Det er ØFCs ønske altid at samarbejde og have en god dialog vedrørende de spørgsmål der fremkommer. Her er et udpluk af de vigtigste leveregler som ØFC oplever som de mest relevante for samarbejdet.

Hvad du kan forvente af frivillige ledere i ØFC, dvs. trænere, holdledere, bestyrelsesmedlemmer mfl. De:

 • hjælper til for spillernes og fællesskabets skyld, ikke pga. enkeltindivider
 • træffer de nødvendige, og ikke altid ”nemme”, beslutninger
 • bruger al den fritid de kan, på holdet både på og udenfor banen
 • kan ikke forpligtes over evne m.h.t. deres fodboldmæssige indsigt og formåen. ØFC tilbyder kurser og supervision. Så mange som muligt er uddannede trænere eller har erfaring med idræt.
 • forsøger at skabe den rette balance mellem på den ene side at vinde og understøtte fodboldens konkurrenceelement og at takle nederlag. Trænernes ypperste opgave er dog altid spillernes og holdets udvikling
 • informerer spillerne så meget og så ofte som de finder det nødvendigt og via et egnet medie
 • bestræber sig på at give alle spillere lige muligheder. Så vidt muligt får alle lige meget spilletid, samme kvalitet i træningen osv.
 • disponerer ud fra, hvor store ambitioner spilleren selv har og deres evner til at honorere krav og forventninger
 • har ret til at prioritere i holdsammensætning til kampe, stævner, specialtræninger m.v
 • frivillige ledere ønsker dialog om samarbejdet. ØFC opfordrer spillere til at afholde sig fra kritiske e-mails til ØFCs frivillige

ØFCs forventninger til senior og +32-årige medlemmer
Det forventes at du tager aktiv del hold- og klubliv bidrager til en positiv ånd.  Det gør du ved at:

 • Respektere ØFCs frivillige og at det er trænere og ledere der træffer beslutningerne om holdet
 • Respektere modstandere, modstandernes faciliteter og dommere
 • Respektere dine med- og modspilleres grænser, lad være med at kritisere
 • Møde op til tiden og er parat
 • Hjælpe til med stort og småt i klubben
 • Værne om faciliteterne på Ølstykke Idrætsanlæg
 • I både med- og modgang opmuntre og være positiv overfor alle medspillere
 • Svare på alle typer henvendelser fra ØFC, hvor der udbedes respons. Dette omfatter også afbud til træning og kamp

Vælg hold for indmeldelse

Luk