Menu

Referat af Ordinær General Forsamling i Ølstykke Fodbold Club 2022

Referat fra generalforsamling i pdf

Ølstykke, den 15/3-2022

Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Ølstykke Fodbold Club af 1918

Referent: Pia Dalgaard

Dirigent: Ole Hansen

Antal stemmeberettigede: 72
Fremmødt: 65

 

Velkommen: Formand Micael Hansen bød forsamlingen velkommen

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Ole Hansen, som blev enstemmigt valgt

Ole Hansen takker for valget og orienterer forsamlingen om forløbet og udtrykker håbet om en god og saglig debat. Dirigenten fastslår at generalforsamling er lovligt indvarslet og dermed beslutnings dygtig jvf. vedtægterne.

 

 

 1. Valg af 2 stemmetællere

Amber Hansen og Birger Lauridsen blev valgt

 

 

 1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse

 

Min sidste formandsberetning og opgave for ØFC.

Først startede vi med at ære dem, som desværre gik bort siden sidste.

Niels (Niller) Olsen.                  
Niels har spillet fodbold samt været træner i ØFC siden 1970. Niels spillede bl.a. på Holgers Fodboldskole.
Niels var også en mangeårig supporter på stadion.

Æret være Niels minde…

 

Resume over de tiltag – aktiviteter som var i 2021

Første halvår var desværre meget som 2020. Andet halvår blev dog noget mere normaliseret, da samfundet blev åbnet mere op og at fodbolden var en af de første sportsgrene som kom i gang. Godt for fodbolden var også afholdelsen af EM på dansk grund og de dansk flotte resultater ved EM.

Generalforsamling 2020 blev først afholdt i aug. 2021

 • Der blev afholdt 11 bestyrelsesmøder
 • DBU Fodboldskole blev med succes afholdt i uge 26, hvor 98 børn deltog. Tak til trænere og ass. trænere samt Henrik Iversen og Pia.
 • Aktiviteter som var planlagt til afholdelse i foråret kunne ikke gennemføres pga. Corona.
  • Mini vinter cup
  • Finale4
 • Klubbens driftsresultat er meget tilfredsstillende.
  • Søgt og fået kompensation fra div. fonde og DIF.
  • Tilgodehavende hos Unisport på lidt over 100 t. kr. + gavekort effekten.
  • Klubben bliver afleveret som værende i en god form og med en sund økonomi.
 • Nyt halbyggeri (startede medio okt. 2021)
  • Vi har 19 turneringshold?

 

 

I 1960 var der 350 medlemmer

I 2003 var der 1014 medlemmer

I 2021 var der ‘581 medlemmer

I 2004 - 2015 i perioden var der klubsamarbejde med Ganløse – Stenløse og Ølstykke på årgang 17 og 19. (team Egedal) Det stoppede i 2015

I 2002 rykkede ØFC i 1 div. – siddepladserne blev skabt

 

Medlemstallet er d.d.. på 663 det er en fremgang på 82 medlemmer (tilvækst på 14 som passive) og der er 9 aktive på vej fra ØB 90. Klubben er igen på vej med at øve medlemstallet. Flot.

Fremtiden ser lyst ud. KAN MAN konventerne den samme passivemedlems tilgang som der har været over mod de aktive segmenteret?  Der har været en tilvækst på 50 % fremgang fra 28 til 42 passive medlemmer. Alle indmeldelser er sket over de sidste 14 dage!!!

Det er 7 år siden at ØFC officielle facebookgruppen blev startet op.

Siden vi har sammen i aug. 2021, er der kommet 84 nye følgere så total er der nu 1582 som følger ØFC. Fremgang på 5,6 %.

Projekt:
Teqball
Pannabane

Ikke sat i ordre i endnu forventes action i 2022. Der er kommet tilskud fra kommunen. (øremærket til projektet)

Tak til:

 • støtteforeningen, Murstens Lauge.
 • kommunens medarbejdere med Peter Ravn i spidsen.
 • alle vore sponsorer som støttede med materialer, tøj og penge.
 • alle vores mange frivillige hjælpere og ledere. UDEN jer vil det ikke kunne lykkes!
 • medlemmerne for deres opbakning og loyalitet ved at blive i ØFC under covid-19…..det er vi meget glade for.
 • Pia på kontor

 

HUSK I FREMTIDEN AT MAN TÆNKER KLUB FØR AFDELINGER…….Klubben først

Formandens beretning blev godkendt.

 1. Afdelingsudvalgene aflægger beretning.

Pige – ungdomsafdelingen v. Andreas Bakbøl:

Året startede som vanligt, har man lyst til at sige, med vores årlige flaskeindsamling på tværs af afdelingerne. Igen en succes trods vi var udfordret af Corona. Tak for stærkt samarbejde og de ildsjæle som gjorde det muligt.

Trænere er stoppet og nye er kommet. Man skal passe på med at fremhæve nogle fremfor andre, men jeg får alligevel lyst til at nævne vores fire trænere som også har deres rolle og egen fodbold i Ølstykke FC´s senior afdelinger. Det er på mange måder guld værd for klubben og vidner om en rigtig forening. Man giver noget tilbage, man selv har fået engang.

Året 2021 var også året, hvor vi var heldige at blive valgt til at huse DBU´s Projekt ”Disney bold for piger”. Træning som er bygget op omkring de populære film, Frost 1 og Frost 2. Et dejligt frisk boost.

Til Disney træning har der hver gang været mellem 50-70 udefra kommende piger og af disse har vi fastholdt ca. 30 piger herefter, som i dag er medlemmer.

Dette har skabt nyt liv og optimisme i afdelingen. Eksempelvis sendte vi i 2021 8 hold 40 piger til sommerland Sjælland hvor vi året før tog afsted med 5 piger og et hold. Et stærkt signal.

Fastholdelse og den store tilgang af de yngste piger er vanvittigt vigtig og det der skal til for at udvikle og holde vores afdeling kørende.

Det er ikke kun på de yngste årgange at vi har fået tilgang, da vores u16 netop nu har tilføjet 6 spillere fra en naboklub. Efter en periode med prøvetræning, er de nu altså skiftet permanent. Dette går godt i tråd med vores ide/mål, at vi VIL være den mest attraktive pigeafdeling i området. Både for nye og etableret fodbold piger.

Corona har desværre også været en del af vores hverdag i 2021 og vi har måtte aflyse eller udsætte træning, stævner og sociale arrangementer. Men her skal lyde en stor ros til afdelingens ledere og trænere for at være kreative, tålmodige og klar, så snart fodbold var muligt igen.

Hen over efterår og vinter 2021 har vores u18 piger haft et tæt og stærkt samarbejde med damesenior og resulteret, at vi nu sender ca. 15 piger op til damesenior. Mange af disse piger har spillet i Ølstykke siden de var 7-8 år. Det er efterhånden 5 år siden at vi har kunne det – og det er vi selvsagt stolte af – at det nu er lykkedes.

Tak for året der er gået til vores sponsorer, trænere, ledere, andre frivillige, forældre og alle pigerne.

Beretningen tages til efterretning.

 

Drenge - Ungdomsafdelingens beretning v. Jakob Dietzer-Fog:

2021 blev som 2020 et meget anderledes år med nedlukning og aflysninger af forskellige arrangementer på grund af Covid-19 – men heldigvis fyldte det mest i de første 3-4 måneder.

Heldigvis var der også en masse lyspunkter i 2021. Fodbold var én af de sportsgrene som først fik mulighed for at vende tilbage til én nogenlunde normal hverdag og det var virkelig noget som vores loyale medlemmer havde sukket efter. Det gav desuden også flere nye medlemmer som gerne ville have mulighed for at deltage i én Teamsport igen.

Vi kunne desuden også konstatere en yderligere tilgang efter sommerferien, formentlig en afsmittende effekt af landsholdet flotte præstation til EM – både i forhold til spillet på bane, men i lige så høj grad deres unikke sammenhold som team som virkelig viste betydningen af holdånd / sammenhold frem på fornemmeste vis.

En ting som vi er meget stolte af i 2021, er at vi efter mange års arbejde og planlægning, kunne mønstre et U19 hold – det er noget som vi har arbejdet målrettet efter i mange år, da vi så dermed har etableret en ”vej” fra ungdom til senior. Tidligere kunne vi kun tilbyde op til U16/U17 fodbold og det er et meget stort spring op til senior.

Det er vigtigt for vores senior afdeling, at der kommer en naturlig tilgang i form af færdigt udviklede ungdomsspillere og vi håber dermed at ungdomsafdelingen kan være med til at sikre et solidt fundament for seniorafdelingen også.

Til slut vil sige en særlig stor tak til de mange frivillige trænere, holdledere, årgangsledere og ikke mindst sponsorer samt samarbejdspartnere som alle er med til at gøre en kæmpe forskel for ungdommen i ØFC.

Beretningen tages til efterretning.

 

Oldboys/veteran afdelingens beretning v. Niels Skotte:

I OB-afd. går det stort set som det plejer.

 

Der er lidt afgang i ny og næ, men også nye spillere finder vej til ØFC, enten via naboer der hiver en mand med til bold, eller via tilflyttere til kommunen, som oftest finder os på Nettet / Facebook el. tilsvarende steder.

 

I afdelingen arbejder vi pt. på at få flyttet en klub til ØFC og på den måde få en del tilgang.

 

Vi har i 2022 stadig ikke et Oldboys hold tilmeldt turneringen. Alle er blevet lidt ældre og er derfor rykket til veteranholdet, der spiller i SBU’s veteranrække 1.

Jeg appellerer derfor til, at tidligere seniorer og andre med den rette alder støtter op, så vi kan få et Oldboys hold tilmeldt turneringen igen.

 

I afdelingen er der i alt 6 turneringshold, fordelt på 1 stk. 40+ hold, 3 stk. 50+ hold, 1 stk. 60+ hold og 1 stk. 65+ hold.

Der er ligeledes tiltag til at få startet et 55+ hold.

 

I 2021 er 2 af vores 50+ hold blevet Sjællandsmester, ved at vinde deres respektive turneringer. Superflot.

 

Afdelingen kører fornuftigt og medlemstallet er stabilt omkring de 90.

 

Beretningen tages til efterretning

 

Senior – Seniorafdelingens beretning v. Bibi Underlien


Som alle andre har vi i (især) 1. halvår været præget af Corona, som har blandt andet, har resulteret i aflyst træning og kampe uden tilskuere.

 1. halvår var heldigvis bedre.

Jeg vil starte med vores Ung senior.
De spillede i efteråret U19 række 1, og sluttede på en 2. plads i puljen – godt gået af både spillerne og Jonathan som træner.

Vores Herresenior har haft en udfordret sæson i efteråret.
Der var mange skader, så truppen var ret smal….

Mange gode kampe, og af dem jeg så, var der vist kun en enkelt der mindede om kollektiv nedsmeltning, men ellers var det rigtig fint spil, med mange lige kampe, der desværre bare ikke gik vores vej.

I slutningen af året stoppede trænerteamet på Herresenior.
Det tager jo altid lidt med sig, og nogle spillere er stoppet. Nogle er helt stoppet med fodbolden, og andre er gået til andre klubber.

Ved årsskiftet blev Kasper ansat som træner, og samtidig blev Ung senior og Herresenior lagt sammen til én stor trup.

Jonathan er fortsat med omkring truppen og en del af trænerteamet.

Der er nu mulighed for bedre træning og mere bredde i truppen, og jeg tror at det kan blive rigtig godt fremadrettet.

Og så plejer man jo at tage det bedste til sidst… vores Kvindesenior……
De havde et fantastisk efterår.
De strøg stort set igennem turneringen og endte som nr. 1 og rykkede dermed op i Kvinde ØST.

I efteråret startede vores Kvindesenior samarbejde med U-18 pigerne, så de nu træner som en stor trup.

Der er taget godt imod U18-pigerne og deres trænere.

Jeg syntes det er positivt at spillere og trænere er enige om sammenlægningen.

Også her kan det kun blive godt fremadrettet, og vores Kvindeseniorhold er i hvert fald noget der bør satses på.

 

Beretningen tages til efterretning.

 

 

 1. Kassereren

Kassereren Ken Kragh Møller fremlægger det reviderede regnskab for perioden 1.1 til 31.12 2021 til godkendelse.

Regnskabet for 2021 blev præsenteret med bemærkning om, at 2021 igen har været præget af Covid-19 relaterede nedlukninger. På det grundlag er der søgt om hjælpepakker vedr. dels aflyst Mini Vintercup, dels Final4. Der er modtaget hjælpepakker vedr. begge arrangementer, og disse er indarbejdet i regnskabet.

Regnskabet udviser et underskud på kr. 45.510, men er alligevel påført en beretning, hvor bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende. Dette da der er omkostningsført en udgift på kr. 147.000 vedr. gavekort til Unisport, som blev fremlagt og vedtaget på seneste generalforsamling i august 2020. Uden denne udgift, ville resultatet have været et overskud på kr. 101.490.

Bestyrelsen havde gerne hensat et beløb til etablering af pannabane(r), men da der endnu ikke er foretaget en bestilling, så har dette ikke været muligt.

Budget 2022 er ligeledes vedlagt, hvilket er på niveau med 2021, og udviser et budgetteret overskud på kr. 32.900.

Der blev fra forsamlingen stillet et par spørgsmål til regnskabet, specifikt til UA-Drenge og UA-Piger, som henholdsvis Jakob Dietzer-Fog og Andreas Bakbøl besvarede.

Der blev fra forsamlingen henstillet til, at regnskabet fremadrettet udsendes før generalforsamlingen, så der er bedre mulighed for en gennemgå det inden generalforsamlingen. Endvidere var der et ønske om, at regnskabet på afdelingsniveau er inklusive budgettal. Begge punkter blev taget til efterregning, og kassereren bestræber sig på at dette fremadrettet vil ske.

Regnskab godkendt

 

 

 1. Indkomne forslag.

Dirigenten orienterede om, at formanden, har modtaget en mail med et forslag fra, UA-Drenge og UA-piger. Forslaget blev modtaget den 12. januar, og er derfor modtaget rettidig.

Dirigenten læser mail op:
 UA-drenge og UA-piger vil gerne stille forslag om et nyt udvalg med sæde i bestyrelsen jf. Generalforsamlingens punkt 9.

Udvalget defineres som et ”Sponsor- og eventudvalg” – arbejdsområder er udvikling af vores eksisterende og nye sponsorer samt afvikling / udvikling af sociale arrangementer i Ølstykke FC, til glæde for alle medlemmer af klubben.

9 medlemmer stemte imod

Udvalget blevet godkendt og træder i kraft med det samme.

 

Dirigenten orienterede om, at formanden, har modtaget en mail med et forslag om at ændre ØFC’s vedtægterne. Forslaget blev modtaget den 2. februar, og er derfor ikke modtaget rettidig. Forslaget bliver ikke behandlet.

 

 

 1. Valg af formand, næstformand og kasser

-Lige år vælges formand, og ulige år vælges næstformand og kasserer.

Valg af formand (lige år), Michael Hansen (ønsker ikke genvalg)

Valg af næstformand (ulige år), Flemming Wiil-Andersen (trækker sig)

 

Nuværende formand ønsker ikke genvalg.

Nuværende næstformand trækker sig.

 

Jakob Dietzer-Fog ønsker at stille op som formand for ØFC, Jakob blev valgt som formand uden modkandidat.

 

Jakob stiller forslag til næstformand og peger på Henrik Jensen.

Henrik Jensen blev valgt som næstformand uden modkandidat.

 

 

 1. Valg af 1. suppleant til generalforsamlingsvalgte repræsentanter.

Lars Larsen modtager ikke genvalg

Christina Klingenberg er ikke til stede, men stiller gerne op som suppleant.

Christina Klingenberg blev valgt som suppleant for 1 år.

 

 

 1. Valg udvalg
  Hvert udvalg skal bestå af mindst 3 og højest 20 medlemmer.

 

UA-drenge indstiller.

Henrik Nielsen

Per Hansen

Peter Graa

Nicolai Schjellerup

Mads Svenstrup

Brian Rasmussen

Christian Bendtsen

Morten Corneliussen

Rasmus Mogensen
Alex Källstrøm

Ronni Donnerstag Møllbach

Jakob Dietzer-Fog

Christian Wietz

som blev valgt

 

DP-afdeling indstiller.

Henrik Jensen

Henriette Hansen

Linda Lehmann

Jimmy Quitzau

Lotte Juel Pedersen

Betina Hammelev

Andreas Bakbøl

Som blev valgt

 

OB-afdeling indstiller.

Niels Skotte (formand)

Per Weile

Benny Pedersen

Stig Hansen

Claus Hansen

Jens Olsen

Anders Bach Sørensen

Alexander Højmark Nielsen

Henrik Rasmussen

Flemming Wiil-Andersen

Lars Larsen

Poul Møller

Som blev valgt

Senior-afdeling indstiller.

Amber Hansen

Camilla Schlage

Henrik Jensen

Henrik Iversen

Heidi Viborg

Line Pointinger

Kasper Riis

Jannie Olsen

Henrik Nielsen

Simon Fischer

Som blev valgt

 

Valgene gælder for 1 år

Udvalgene konstituerer sig efterfølgende

 

 

 1. Valg af 1. suppleant til hvert udvalg. Valgene gælder for 1 år

Ingen

 

 

 1. Valg af evt. øvrige udvalg. Valgene gælder for 1 år.

Sponsor- og eventudvalg:

Henriette Hansen

Christian Bendtsen

Christina Klingenberg

Henrik Nielsen

Jannie Olsen

Christine Kelm

Udvalget konstituerer sig efterfølgende og formanden indtræder i bestyrelsen.

 

 

 1. Valg af 2 revisorer. Valgene gælder for 1 år

Jesper Peulicke og Bo Olsen blev valgt

 

 

 1. Valg af revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.

Henrik Nielsen blev valgt

 

 

 1. Eventuelt

Forslag til bestyrelsen:

Bestyrelsen skal sende et varsel ud til sine medlemmer, så man kan nå at indsende et forslag til generalforsamlingen, gerne 10 dage før.Ole Hansen takker for god ro og orden.

 

 

Dato: 15/3-2022                                                                                    Dato: 15/3-2022

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________                   ________________________________________

Ole Hansen                                                                                             Pia Dalgaard

Dirigent                                                                                                    Referent

Luk